Tyipa is Aboriginal name meaning Moon

The name Tyipa is of Aboriginal origin and it means Moon. People who give the name Tyipa to their baby tend to also like Tad, Malik, Dyami, Toren, Adwin, Kairu, Tyrus;Nala, Abeni, Kiora, Alika, Kalista, Aisha, Avani baby names. The meaning of Tyipa,Aboriginal name is Moon.

Tyipa
Meaning:Moon
Origin :Aboriginal

Check Also

Yapany is Aboriginal name meaning Big Sister

The name Yapany is of Aboriginal origin and it means Big Sister. People who give …

Turquoise is Aboriginal name meaning Turkish/Light Blue-Green Color

The name Turquoise is of Aboriginal origin and it means Turkish/Light Blue-Green Color. People who …

Thono is Aboriginal name meaning One

The name Thono is of Aboriginal origin and it means One. People who give the …