Home / Zulu Baby Names / Fumandiwe is Zulu Baby Girl name meaning you get rich, enrich yourself

Fumandiwe is Zulu Baby Girl name meaning you get rich, enrich yourself

Advertisements

The name Fumandiwe is a Baby Girl name of Zulu origin and it means you get rich, enrich yourself. People who give the name Fumandiwe to their Baby Girl tend to also like Baby names. The meaning of Fumandiwe,Zulu name is you get rich, enrich yourself and is a Baby Girl Name.

Fumandiwe
Meaning:you get rich, enrich yourself
Origin :Zulu
Type:Baby Girl

Check Also

Aysha is Zulu Baby Girl name meaning Woman, life

The name Aysha is a Baby Girl name of Zulu origin and it means Woman, …

Ayishah is Zulu Baby Girl name meaning Woman

The name Ayishah is a Baby Girl name of Zulu origin and it means Woman. …

Ayuj is Zulu Baby Boy name meaning Without A Companion, Without An Equal

The name Ayuj is a Baby Boy name of Zulu origin and it means Without …